Revize chladicí a mrazicí techniky

Představte si chladicí systém, který ztrácí účinnost, zvyšuje energetické náklady a ohrožuje životní prostředí únikem chladiva. To je realita bez pravidelných zkoušek těsnosti. Naše služba zkoušek těsnosti a revize úniků je klíčová pro zajištění souladu s předpisy EU a pro zachování optimálního výkonu vašeho chladicího zařízení. Provádíme přímou kontrolu těsnosti a používáme nejnovější technologie k odhalení i těch nejmenších úniků. Získáte osvědčení o kontrole a zápis do evidenční knihy, které jsou nezbytné pro splnění legislativních požadavků a předcházení vysokým pokutám. S námi bude vaše zařízení bezpečné, efektivní a v souladu se zákonem.

Zkoušky těsnosti a revize úniků pro chladicí zařízení

Zajistěte si soulad s nařízeními EU a optimální výkon vašeho chladicího zařízení díky pravidelným zkouškám těsnosti a revizím úniků. Naše služby zahrnují komplexní kontroly těsnosti pro zařízení s náplní chladiva nad 3 kg, což je klíčové pro energetickou efektivitu a bezpečnost vašeho systému.

 • Přizpůsobení vašeho chladicího zařízení nařízením EU 2037/2000 a 842/2006, které vyžadují pravidelné kontroly pro zařízení s náplní chladiva nad 3 kg
 • Zajištění optimální náplně chladiva pro maximální výkon a energetickou účinnost vašeho chladicího systému
 • Prevence rizika úniků chladiva a zajištění dlouhodobě bezpečného provozu vašeho zařízení
 • Provádění zkoušek těsnosti kvalifikovanými techniky s využitím nejmodernějších detekčních metod
 • Nabízíme flexibilní plánování kontrol, aby byly v souladu s vašimi provozními potřebami a legislativními požadavky
 • Od identifikace potenciálních problémů až po jejich opravu a následnou údržbu, poskytujeme komplexní služby pro udržení vašeho systému v top kondici

Profesionální kontrola těsnosti chladicích systémů

Zajišťujeme komplexní kontrolu těsnosti chladicích zařízení s využitím nejnovějších detekčních technologií a v souladu s evropskou legislativou. Naše služby zahrnují kompletní proces od detekce netěsností až po administrativní záznamy a certifikaci.

 • Provádíme přímou kontrolu těsnosti podle Nařízení EU 842/2006, zajišťující shodu s aktuálními právními předpisy
 • Používáme nejmodernější detekční přístroje, které umožňují odhalit i ty nejmenší netěsnosti a zaručují vysokou spolehlivost kontroly
 • Vystavujeme osvědčení o kontrole těsnosti v souladu s Nařízeními EU 2037/2000 a EU 842/2006, což představuje oficiální potvrzení o provedení kontroly
 • Každý box je vybaven blokovou chladicí jednotkou pro spolehlivé udržení nízkých teplot
 • Zaznamenáváme všechny kontroly do zákonem předepsané evidenční knihy chladicího zařízení, čímž zajišťujeme transparentnost a snadnou kontrolu historie zařízení
 • Při první kontrole zajišťujeme vystavení evidenční knihy chladicího zařízení, která je nezbytná pro další průběh kontroly a údržbu
 • Efektivně označujeme nalezené netěsnosti a určujeme termín jejich odstranění v souladu s platnou legislativou, abychom zajistili bezproblémový chod zařízení